(olie)Verf. Materie waarin men iets omzet - soms is niets meer dan dat, soms wellicht iets meer dan dat.